Ilman kosteus ja kosteussuureet

Ilma on kaasuseos, joka sisältää typpeä noin 70 % , happea noin 20% sekä muita kaasuja. Lisäksi pienempiä määriä muita kaasuja. Erityisesti ilmassa on myös vesihöyryä kaasumaisessa muodossa.  Tämä aiheuttaa ilman kosteuden.  Kosteaa ilmaa käsitellessä ilman lämpötila, paine ja kosteusprosentti määrittää ilman kosteusominaisuudet. Näitä ominaisuuksia on useita eri tarkoituksiin:  

 

Ilman lämpötila kuvaa molekyylien lämpöliikkeen määrää, joka on nolla absoluuttisessa 0-pisteessä joka on Kelvin lämpötila-asteikon nollapiste ja Celsius asteikossa -273 astetta. Veden jäätymispiste on 0 astetta ja kiehumispiste 100 astetta normaali ilmanpaineessa. Nämä lämpötilat ovat tärkeitä ilman kosteuden kuvaamisessa, koska veden olomuoto muuttuu ja se vaikuttaa ilman kosteuskäyttäytymiseen.  

 

Ilmanpaine on ilmaseoksen eri ainesosien osapaineiden summa. Kosteutta käsitellessä puhumme kokonaispaineesta, ja vesihöyryn osapaineesta. Vesihöyryllä on lämpötilasta riippuva kyllästyspaine, joka on 100 asteessa normaali-ilmakehän paine. Jos paine kasvaa suuremmaksi kuin kyllästyspaine vesihöyry tiivistyy vedeksi. Samoin, jos ilma jäähtyy, vesihöyry tiivistyy vedeksi ja alkaa sataa.  

 

Ilman kosteusprosentti ilmoittaa kuinka kaukana ollaan kyllästyspisteestä 100%. Kosteusprosentti on vesihöyryn osapaineen ja vesihöyryn kyllästyspaineen suhde kertaa 100.   

 

Seossuhde kertoo montako grammaa vettä on kilogrammassa ilmaa.  

 

Kastepiste on lämpötila johon jäähdytettynä kosteus alkaa tiivistyä. Esimerkiksi olutlasin pinnalle tiivistyy kosteus, kun siihen kaadetaan kylmää olutta.  

 

Enthalpia on ilman energiasisältö kJ/kg. Kostean ilman energiasisältö on suurempi kuin samanlämpöisen kuivan ilman