Yhdistelmämittarit

Valikoimastamme löytyy monia yhdistelmämittareita, joilla voidaan mitata mm. pH:ta, johtokykyä (EC) sekä lienneen hapen määrää (ORP). Useimmat mittarit mittaavat myös tutkittavan liuoksen lämpötilaa. Hanna instrumentsin yhdistelmämittareilla mittaukset onnistuvat tarkasti ja helposti.

pH- ja johtokykymittarien kalibrointiliuokset löydät Kalibrointi ja huolto -osiosta.


pH / EC / ORP


pH / EC / TDS


pH / ORP


pH / ORP / ISE