Swema Multipoint järjestelmä

Swema Multipoint-järjestelmällä olosuhteiden seuranta onnistuu helposti ja mittaustulokset ovat siirrettävissä suoraan tietokoneelle, jossa ne voidaan avata esimerkiksi Excelillä. Järjestelmällä voidaan mitata esimerkiksi lämpötilaa, vetoisuutta ja ilmankosteutta. Mitatuista suureista ohjelmisto laskee ja piirtää myös esimerkiksi PMV- ja PPD-indeksit.

Swema Multipoint järjestelmä täyttää ISO 7730 ja ISO 7726 standardit.


Tuotteet