AFRY ja pietiko logot

Kehityspäällikkö Sami Niemi ja vanhempi asiantuntija Eero Salo kertovat miksi ylipäätään kosteuskoulutuksia kannattaa järjestää AFRY Finland Oy:n näkökulmasta:

 • Jo yli 25 vuotta sitten totesimme, että muita kannattaa kouluttaa. Se ei ole itseltä pois, vaan alan kehittäminen on kaikkien etu.
 • Kosteusseurannan mahdollisuudet ovat parantuneet huimasti mm. Pietikon laitekehityksen ja langattoman tiedonsiirron ansiosta.
  • Pelkkä mittalaite ei kuitenkaan kesää tee, vaan se miten laitteita käytetään.
  • Ja loppujen lopuksi kaikkein tärkeintä on rakenteiden kosteusteknisen toiminnan ymmärtäminen, että mittalaitteet asennetaan oikeisiin kohtiin oikealla tavalla. Vain näin tulokset ovat hyödynnettävissä ja tulosten arviointiin tarvitaan silti kovaa asiantuntemusta.

Kenelle nämä kosteusseuranta rakenteiden toimivuuden tarkastelussa sopii erityisesti, miksi kannattaa osallistua?

 • Asiantuntijoille (konsultit) ja tilaajille (kiinteistön omistajat ja kiinteistöjen kunnosta vastuussa olevat)
 • Tilaajien on hyvä tietää mitkä ovat seurantamittausten mahdollisuudet ja järkevät käyttötavat sekä -kohteet.
 • Asiantuntijat voivat toteuttaa seurantoja ja kurssilla kerrotaan heille paljon yksityiskohtia eri rakenteissa huomioitavista seikoista ja mittaussuoritusten yksityiskohdista sekä tulosten tulkinnasta.
 • Vaikka tilaajat eivät yleensä itse mittauksia toteuta, on heidän hyvä tietää asiasta riittävästi, jotta tilaavat vain järkeviä mittauksia ja ymmärtävät itsekin jotakin tuloksista.
 • Rakenteiden ja kosteusolosuhteiden seuranta tulee tulevaisuudessa varmasti lisääntymään – siitäkin huolimatta, että lähtökohtaisesti rakenteiden toimivuus varmistetaan tietoon, kokemukseen ja laadukkaaseen toteutukseen sekä valvontaa perustuen niin uudis-, kuin korjausrakentamisessakin.
 • Osallistumalla pysyt rakentamis- ja kiinteistöalan kehityksessä mukana.

Seuraava koulutus järjestetään Tampereella syksyllä 2024.

Ota yhteyttä info@pietiko.fi tai puh. (02) 251 4402