Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi meidän jokapäiväiseen hyvinvointiimme. Huonolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten päänsärkyä, väsymystä ja jopa pitkäaikaisia hengitystiesairauksia. Siksi sisäilmamittauksen säännöllisyys on tärkeää. Tässä artikkelissa käsittelemme, kuinka usein sisäilmamittaus tulisi tehdä eri tilanteissa.

Milloin sisäilmamittaus on tarpeen?

Sisäilmamittauksen tarve voi vaihdella riippuen monista tekijöistä, kuten rakennuksen iästä, käytetyistä materiaaleista ja siinä asuvien ihmisten terveydentilasta. Yleisesti ottaen on suositeltavaa tehdä perusteellinen sisäilmamittaus:

– Uudiskohteissa heti rakennus- ja remonttitöiden jälkeen

– Vanhemmissa rakennuksissa vähintään kerran viidessä vuodessa

– Jos rakennuksessa on tehty merkittäviä korjauksia tai muutoksia

– Kun ilmenee terveysoireita, jotka voivat liittyä sisäilman laatuun

Erityistilanteet vaativat tiheämpiä mittauksia

Joissakin tapauksissa sisäilmamittauksia on syytä tehdä tiheämmin kuin yleiset suositukset antavat ymmärtää. Tällaisia tilanteita voivat olla:

– Home- tai kosteusvaurioepäilyt: Jos epäilet kosteus- tai homevaurioita, sisäilmamittaus tulisi tehdä välittömästi.

– Allergiaa tai astmaa sairastavat asukkaat: Herkistyneiden henkilöiden oireilun vähentämiseksi mittauksia voi olla tarpeen tehdä useammin.

– Päiväkodit ja koulut: Lasten altistuminen huonolle sisäilmalle voi vaikuttaa heidän oppimiseensa ja yleiseen terveyteen, minkä vuoksi näissä ympäristöissä mittaukset tulisi tehdä säännöllisesti.

Miten sisäilmamittaus tehdään?

Sisäilmamittaus voidaan suorittaa usealla eri menetelmällä, riippuen siitä, mitä ilmanlaadun osa-alueita halutaan tutkia. Yleisimpiä mittareita ovat:

– Hiilidioksidimittarit, jotka mittaavat ilman hiilidioksidipitoisuutta ja antavat viitteitä ilmanvaihdon riittävyydestä

– Partikkelimittarit, jotka mittaavat ilmassa leijuvien hiukkasten määrää

– Kosteusmittarit, jotka auttavat tunnistamaan kosteusvaurioiden riskit

On tärkeää valita oikeat mittarit ja menetelmät kuhunkin tilanteeseen sopivaksi, jotta saadaan luotettavaa tietoa sisäilman laadusta.

Yhteenveto

Sisäilmamittauksen tiheys riippuu monista tekijöistä, kuten rakennuksen iästä, käyttötarkoituksesta ja asukkaiden terveydentilasta. Säännölliset mittaukset auttavat varmistamaan, että sisäilma on turvallista ja terveellistä kaikille rakennuksen käyttäjille. On suositeltavaa konsultoida asiantuntijaa, joka osaa arvioida juuri teidän tarpeitanne vastaavan mittausvälin ja -menetelmät.

Muista, että ennaltaehkäisy on aina parempi kuin ongelman korjaaminen jälkikäteen. Säännöllinen sisäilmamittaus on investointi terveyteen ja hyvinvointiin.