Hiilidioksidipitoisuus sisäilman laadun mittarina

   

Sisäilman hiilidioksidi on osittain peräisin ulkoilmasta (350 ppm = ml/m3 = cm3/m3), mutta tärkein hiilidioksidin lähde sisätiloissa on ihminen, joka tuottaa sitä hengityksensä kautta. Ihmisen uloshengityksen kautta ilmaan tulee hiilidioksidia noin 5 ml/s. Kun hiilidioksidipitoisuus nousee riittävän korkeaksi, se alkaa vaikuttaa ihmiseen nostaen hengitystiheyttä ja aiheuttaen tunkkaisuuden tunteen, väsymystä, päänsärkyä ja työtehon alenemista.

Huoneilma alkaa tuntua tunkkaiselta, kun CO2-pitoisuus ylittä 800 ppm:n rajan. Sisäilman hiilidioksiditaso on siis oiva mittari sisäilman laadun ja ilmastoinnin riittävyyden tarkastelussa. Jos ilmastointi ei ole riittävää, CO2-tasot nousevat työpäivän aikana liiaksi ja jos ilmastointi on taas liian kovalla, tuhlataan energiaa ulkoilman lämmittämiseen/viilentämiseen ja tunnetaan vetoisuutta.

Hiilidioksidin enimmäispitoisuudesta sisäilmassa on tehty viranomaispäätös, jonka mukaan tyydyttävän sisäilmantason rajana pidetään alle 1500 ppm:n tasoa. Kuitenkin sisäilmastoluokituksen mukaan hiilidioksidipitoisuuksien enimmäisarvot ovat:

  • Sisäilmastoluokka S1 700 ppm
  • Sisäilmastoluokka S2 900 ppm
  • Sisäilmastoluokka S3 1200 ppm

Viereinen kuva esittää tuuletuksen ja CO2-pitoisuuden riippuvuuden. Esim. 6 l/s henkilöä kohden antaa pitoisuuden 1100 ppm.


 

Laaja valikoima sisäilmanlaadun mittareita!

Hiilidioksidipitoisuuden ja muut sisäilman suureet, kuten TVOC-pitoisuuden, lämpötilan ja ilmankosteuden, mittaat helposti tuotevalikoimamme laitteilla!

pSense RH sisäilmamittari

pSense RH sisäilmanlaadun mittari (lämpötila, ilmankosteus, CO2)

pSense II sisäilmamittari/-loggeri

pSense II sisäilman laadun seurantaan (lämpötila, ilmankosteus, CO2)

Miran DLS IAQ.THB+CO2 -lähetin

MIRAN DLS Hiilidioksidilähetin sisäilman CO2-tason seurantaan

MIRAN DLS IAQ.THB+CO2+TVOC -lähetin

Miran DLS Hiilidioksidi+TVOC-lähetin sisäilmanlaadun seurantaan