Suhteellinen säätö

Suhteellisen säädön periaate

Ilmanvaihtojärjestelmä muodostuu useista haaroista (suuremmassa järjestelmässä on lisäksi osajärjestelmiä ja sivuhaaroja).

Aloita haarasta, jossa on suurin ilmavirtaus verrattuna suunniteltuun virtaukseen (siis suurin suhdeluku mitattu / suunniteltu ilmamäärä). Valitse vertailupäätelaitteeksi tämän haaran kauimmainen päätelaite.

Tässä on yleensä pienin suhdeluku. Jos jollain toisella päätelaitteella on pienempi suhdeluku, pitää vertailupäätelaitetta kuristaa niin, että sillä on sama suhdeluku kuin suurimman suhdeluvun omaavalla päätelaitteella. 

Säätö aloitetaan säätämällä päätelaite 2 niin, että sillä on sama suhde mitattu/ suunniteltu kuin vertailupäätelaitteella. Kun päätelaitetta 2 säädetään, muuttuu yleensä myös virtaus vertailupäätelaitteessa ja on kuljettava edestakaisin jotta nähdään miten verrtailupäätelaitteen lukema muuttui jotta saadaan sama suhdeluku molempiin. Usein tässä kannattaa käyttää kahta henkilöä, joista toinen lukee säätöä ja toinen lukee vertailulaitetta ja ilmoittaa muutoksesta radiolla.

Suhteellinen säätö

Esimerkki:

Vertailupäätelaite on suunniteltu 100 l/s ilmamäärälle ja päätelaite 2 200 l/s (Päätelaite 2x vertailupäätelaitteen ilmamäärä). Ennen säätöä on vertailupäätelaitteen ilmamäärä 125 l/s ja päätelaitteen 2 ilmamäärä 300 l/s. Suhdeluvut ovat siis 1,25 ja 1,5. Päätelaitteeseen 2 on nyt säädettävä suhdeluku 1,25 eli säädämme ilmamääräksi 250 l/s. Nyt tarkistamme vertailupäätelaitteen ilmamäärän, joka on nyt noussut lukemaan 135 l/s. (Kuristimme päätelaitetta 2, jolloin enemmän ilmaa virtaa vertailupäätelaitteeseen.) Säädämme uudelleen päätelaitteen 2 suhdelukuun 1,25 eli 270 l/s, siis 2 kertaa vertailupäätelaitteen ilmamäärä. Nyt muuttui vertailupäätelaitteen arvo lukemaan 132 l/s, joten säädämme päätelaitteen 2 lukemaan 264 l/s. Nyt vertailu muuttui lukemaan 133 l/s. Tähän voimme tyytyä. 

Tämän jälkeen säädämme tämän haaran kaikki päätelaitteet ylläkuvatulla tavalla suhteessa referenssipäätelaitteeseen. Kun tämä on tehty, kaikilla tämän haaran päätelaitteilla on sama suhdeluku mitattu/ suunniteltu. (Jos nyt säädetään haaran kokonaisilmamäärä siten, että vertailupäätelaitteessa kulkee suunniteltu ilmamäärä, kulkee kaikissa haaran päätelaitteissa suunniteltu ilmamäärä). Jatka kuitenkin säätämällä kaikki haarat.

Tämän jälkeen säädät jokaisen haaran kuin ne olisivat yksittäisiä päätelaitteita valitsemalla yksi haara vertailuksi. Mittapisteinä voit käyttää esimerkiksi jokaisen haaran vertailupäätelaitetta. Tämän jälkeen kaikilla järjestelmän päätelaitteilla on sama suhde mitattu/ suunniteltu.  Lopuksi säädät kokonaisilmamäärän säätämällä puhallinta. Säätö on valmis.

Suhteellinen säätö SwemaTwiniä käyttäen

Ylläolevan esimerkin mukaan vertailupäätelaitteen virtaus muuttuu, kun jotain muuta päätelaitetta säädetään järjestelmässä.

SwemaTwin helpottaa työskentelyä näyttämällä aina suhteellisen lukeman verrattuna vertailupäätelaitteeseen. Ennen säätöä tarkistat piirustuksista, vertailupäätelaitteen ja säädettävän päätelaitteen suunniteltujen arvojen suhteen. Ylläolevassa esimerkissä tämä suhde olisi 2 eli 200 %.

SwemaTwinillä säädettäessä säädät vain päätelaitteen 2 siten, että SwemaTwin näyttää suhdelukua 200 %. Tällä tavoin säätö tulee kerralla kuntoon. Muuten jatkat säätöä samalla tavoin kuin ylläkuvatussa esimerkissä.

SwemaTwin säästää aikaa ja asukkaiden hermoja, koska sinun ei tarvitse käydä samassa asunnossa montaa kertaa säätämässä.


Suhteellisen säädön mittalaitteet löydät Pietikolta!

Suhteelliseen säätöön tarkoitetut SwemaTwin-mittalaitteet löydät täältä!