Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen ja työtehoon. Tässä artikkelissa käsittelemme, kuinka sisäilmanlaadun mittarit toimivat ja miten ne voivat auttaa ylläpitämään terveellistä ja turvallista sisäympäristöä.

Mittareiden perusperiaatteet

Sisäilmanlaadun mittarit on suunniteltu tunnistamaan ja mittaamaan erilaisia ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten hiilidioksidin (CO2) pitoisuutta, lämpötilaa, kosteutta ja muita mahdollisia epäpuhtauksia. Nämä laitteet käyttävät erilaisia sensoreita ja teknologioita ilmanlaadun parametrien seurantaan reaaliajassa.

Pietikon tarjoama Miran DLS -mittauspaketti sisältää keskusyksikön ja useita antureita, jotka mittaavat lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidia ja barometrista painetta. Tämä mahdollistaa kattavan ymmärryksen sisäilman tilasta.

Ilmanlaadun mittausparametrit

Yleisimmät sisäilmanlaadun mittauksessa käytettävät parametrit ovat:

 • Lämpötila: Vaikuttaa suoraan ihmisten mukavuuteen ja terveyteen.
 • Kosteus: Liian korkea tai matala kosteus voi johtaa terveysongelmiin ja rakennusvaurioihin.
 • Hiilidioksidi (CO2): Korkea CO2-pitoisuus voi heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa väsymystä ja keskittymisvaikeuksia.
 • Partikkelit ja epäpuhtaudet: Mittarit voivat tunnistaa erilaisia ilmassa leijuvia hiukkasia, jotka voivat olla terveydelle haitallisia.

Mittareiden avulla voidaan myös seurata ilmanvaihdon tehokkuutta ja tarvittaessa säätää sitä paremman ilmanlaadun saavuttamiseksi.

Teknologiat ja sensorit

Sisäilmanlaadun mittarit hyödyntävät erilaisia teknologioita ja sensoreita mittaustarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi Pietikon Miran DLS -mittauspaketti käyttää edistyneitä antureita, jotka on kalibroitu tarkasti mittaamaan ilmanlaadun eri osa-alueita.

Anturit voivat olla:

 • Optisia: Mittaavat valon heijastumista tai absorptiota ilmassa olevista hiukkasista.
 • Elektrokemiallisia: Reagoivat kemiallisesti tiettyihin kaasuihin, tuottaen sähköisen signaalin, joka mittaa pitoisuutta.
 • Kapasitiivisia: Mittaavat ilman kosteutta muuttamalla sähköistä kapasitanssia.

Nämä teknologiat mahdollistavat tarkan ja jatkuvan seurannan, mikä on erityisen tärkeää esimerkiksi kouluissa ja toimistoissa, joissa sisäilman laatu vaikuttaa monen ihmisen hyvinvointiin.

Hyödyt ja käyttökohteet

Sisäilmanlaadun mittareiden käyttö tarjoaa monia hyötyjä:

 • Parantaa sisäilman laatua ja edistää terveyttä.
 • Auttaa tunnistamaan ja korjaamaan ilmanvaihto-ongelmia.
 • Vähentää energiaa kuluttavan ilmanvaihdon tarvetta optimoimalla sen käyttöä.
 • Parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja vähentää kustannuksia.

Käyttökohteita ovat muun muassa koulut, toimistot, teollisuuslaitokset ja varastot, joissa sisäilman laadun seuranta on keskeistä.

Yhteenveto

Sisäilmanlaadun mittarit ovat tärkeä työkalu terveellisen ja turvallisen sisäympäristön ylläpitämiseksi. Pietiko tarjoaa laadukkaita ja monipuolisia mittausratkaisuja, jotka auttavat seuraamaan ja hallitsemaan sisäilman laatua tehokkaasti. Käyttämällä edistyneitä teknologioita ja sensoreita, nämä mittarit tarjoavat tarkkaa tietoa, jonka avulla voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä ilmanlaadun parantamiseksi.

On tärkeää valita oikeat mittarit ja sensorit kuhunkin käyttötarkoitukseen, jotta saadaan luotettavaa ja hyödyllistä tietoa sisäilman laadusta. Pietikon asiantuntijat auttavat mielellään valitsemaan sopivat laitteet ja ratkaisut kuhunkin tarpeeseen.