Sisäilman laatu vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen, viihtyvyyteen ja työtehoon. Ammattilaiset suosittelevat käyttämään luotettavia ja tarkkoja mittalaitteita sisäilman laadun seurantaan, jotta mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa ja korjata ajoissa. Tässä artikkelissa käymme läpi, millaisia sisäilmanlaadun mittareita on saatavilla ja mitä ominaisuuksia niissä tulisi olla.

Erilaiset sisäilmanlaadun mittarit

Sisäilmanlaadun mittareita on monenlaisia, ja ne mittaavat eri tekijöitä, kuten hiilidioksidipitoisuutta, kosteutta, lämpötilaa, ja ilman epäpuhtauksia. Ammattilaiset suosittelevat valitsemaan mittarin, joka vastaa kohdeympäristön tarpeita. Esimerkiksi toimistoissa, kouluissa ja päiväkodeissa on tärkeää seurata hiilidioksidin (CO2) pitoisuuksia, sillä korkea CO2-taso voi heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa terveysongelmia.

Kosteus- ja lämpötilamittarit ovat myös tärkeitä, sillä liian korkea tai matala kosteus ja lämpötila voivat vaikuttaa sekä rakennuksen rakenteisiin että ihmisten hyvinvointiin. Lisäksi ilman epäpuhtauksien, kuten pölyn, homeitiöiden ja kemikaalien, seuranta on tärkeää erityisesti allergiaherkille henkilöille.

Langattomat sisäilman seurantajärjestelmät

Langattomat sisäilman seurantajärjestelmät ovat nykyaikainen ratkaisu sisäilman laadun valvontaan. Ne mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan ja helpon pääsyn kerättyihin tietoihin älylaitteiden kautta. Pietiko tarjoaa esimerkiksi Miran DLS -järjestelmää, joka sisältää useita antureita ja keskusyksikön. Tämä järjestelmä mittaa lämpötilaa, kosteutta, hiilidioksidia ja paine-eroa, tarjoten kattavan kuvan sisäilman tilasta.

Langattomat järjestelmät ovat erityisen hyödyllisiä suurissa kiinteistöissä, joissa halutaan seurata ilmanlaatua useassa eri pisteessä. Ne ovat myös käteviä tilanteissa, joissa mittauspisteitä täytyy siirtää tai lisätä joustavasti.

Mittareiden tärkeimmät ominaisuudet

Kun valitaan sisäilmanlaadun mittareita, on tärkeää kiinnittää huomiota laitteiden tarkkuuteen, luotettavuuteen ja käyttömukavuuteen. Ammattilaiset suosittelevat valitsemaan mittareita, jotka tarjoavat:

  • Tarkan ja luotettavan mittaustuloksen
  • Helpon käyttöliittymän ja asennuksen
  • Reaaliaikaisen datan seurannan ja tallennuksen
  • Mahdollisuuden hälytysten asettamiseen, jos mittausarvot ylittävät asetetut raja-arvot

Lisäksi on suositeltavaa valita mittareita, jotka ovat helposti yhdistettävissä muihin järjestelmiin tai alustoihin, kuten kiinteistönhallintajärjestelmiin, mikä mahdollistaa laajemman datan analysoinnin ja hallinnan.

Yhteenveto

Sisäilmanlaadun seuranta on tärkeää ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ammattilaiset suosittelevat käyttämään tarkkoja ja luotettavia mittareita, jotka vastaavat kohdeympäristön tarpeita. Langattomat seurantajärjestelmät, kuten Pietikon tarjoama Miran DLS, tarjoavat helpon ja tehokkaan tavan valvoa sisäilman laatua reaaliaikaisesti. Valitsemalla oikeat laitteet ja ominaisuudet, voidaan varmistaa, että sisäilma on turvallista ja miellyttävää kaikille käyttäjille.

Kun sisäilmanlaadun mittaus on kunnossa, voidaan keskittyä olennaiseen – terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön niin työpaikoilla kuin kodeissakin.