Mitä sisäilmanlaadunmittareiden tulokset kertovat?

Sisäilmanlaadun mittareiden tulokset tarjoavat arvokasta tietoa ilman laadusta sisätiloissa, mikä on tärkeää sekä ihmisten terveydelle että rakennusten ylläpidolle. Mittarit voivat havaita ja mitata useita eri tekijöitä, kuten hiilidioksidin pitoisuutta, kosteutta, lämpötilaa, ja muita ilman epäpuhtauksia. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä nämä mittaukset käytännössä tarkoittavat ja kuinka niitä voidaan hyödyntää parantamaan sisäilman laatua.

Hiilidioksidin pitoisuus ja sen merkitys

Hiilidioksidin (CO2) pitoisuus on yksi yleisimmin mitattavista arvoista sisäilmanlaadun seurannassa. CO2 on hengitysilman mukana sisätiloihin kulkeutuva kaasu, jonka pitoisuuden nousu voi viitata riittämättömään ilmanvaihtoon. Korkeat CO2-tasot voivat aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä ja keskittymisvaikeuksia, minkä vuoksi on tärkeää pitää pitoisuus suositusten mukaisella tasolla.

Pietikon tarjoamat laitteet, kuten Miran DLS IAQ -mittarit, mittaavat tarkasti hiilidioksidin pitoisuutta ja auttavat ylläpitämään optimaalista ilmanlaatua esimerkiksi toimistoissa ja kouluissa. Tämä on erityisen tärkeää tiloissa, joissa suuri määrä ihmisiä kokoontuu yhteen, sillä ihmisten hengitys lisää huoneilman CO2-pitoisuutta nopeasti.

Kosteuden ja lämpötilan vaikutus sisäilman laatuun

Kosteuden ja lämpötilan oikea suhde on keskeistä sisäilman laadun kannalta. Liian korkea kosteus voi edistää homeen ja muiden mikrobien kasvua, kun taas liian alhainen kosteus voi tehdä hengitysilman kuivaksi ja ärsyttää hengitysteitä. Lämpötilalla on myös suora vaikutus ihmisten viihtyvyyteen ja terveyteen.

Pietikon valikoimasta löytyvät mittarit, kuten Miran DLS WP -sarjan laitteet, mittaavat sekä kosteutta että lämpötilaa, tarjoten kattavan kuvan sisäilman olosuhteista. Näiden tietojen avulla voidaan säätää ilmanvaihtoa ja lämmitystä niin, että olosuhteet pysyvät optimaalisina kaikille tilan käyttäjille.

Ilman epäpuhtaudet ja niiden seuranta

Ilman epäpuhtaudet, kuten pöly, siitepöly, ja kemialliset yhdisteet, voivat vaikuttaa merkittävästi sisäilman laatuun. Erityisesti allergioista kärsiville henkilöille puhdas sisäilma on elintärkeää. Sisäilmanlaadun mittarit, jotka mittaavat partikkeleiden määrää ja kokoa, auttavat tunnistamaan ilmassa leijuvat epäpuhtaudet ja niiden lähteet.

Pietikon tarjoamat Miran DLS IAQ PM -mittarit ovat esimerkki laitteista, jotka mittaavat tarkasti ilman partikkelipitoisuutta. Näiden tietojen avulla voidaan toteuttaa toimenpiteitä ilman puhdistamiseksi, kuten ilmanvaihdon tehostaminen tai ilmanpuhdistimien käyttö.

Yhteenveto

Sisäilmanlaadun mittareiden tulokset tarjoavat tärkeää tietoa, jota voidaan käyttää parantamaan ilman laatua sisätiloissa. Pietikon laaja valikoima sisäilman seurantalaitteita auttaa ylläpitämään terveellistä ja turvallista ympäristöä niin työpaikoilla kuin kodeissakin. Seuraamalla aktiivisesti sisäilman laatua ja reagoimalla mittareiden antamiin tietoihin, voidaan ennaltaehkäistä monia ilmanlaatuun liittyviä ongelmia ja edistää kaikkien tilojen käyttäjien hyvinvointia.